ભારતના કયા રાજ્યમાં સૌથી વધુ ગુનાખોરી? ટોપ 5માં કોણ?


2023/12/06 09:09:34 IST

NCRBએ જાહેર કર્યા આંકડા

  NCRBએ 2022માં ઘટેલી ઘટનાઓના આધારે આ આંકડા જાહેર કર્યા છે.

Credit: Google

58,24,946 ગુના બન્યા

  રિપોર્ટ મુજબ, ગયા વર્ષે દેશમાં કુલ 58,24,946 ગુના નોંધાયા. 2021ની સરખામણીમાં ચાર ગણાનો વધારો.

Credit: Google

પહેલાં નંબરે યુપી

  આખા દેશમાં ઉત્તર પ્રદેશ પહેલાં નંબરે છે. ઉત્તર પ્રદેશમાં કુલ 4,01,787 ગુનાઓ નોંધાયા છે.

Credit: Google

મહારાષ્ટ્ર

  3,74,038 ગુનાઓ સાથે મહારાષ્ટ્ર બીજા નંબરે છે.

Credit: Google

ત્રીજા નંબરે મધ્ય પ્રદેશ

  જ્યારે મધ્ય પ્રદેશ ત્રીજા નંબરે છે. અહીં 2,98,578 જેટલાં ગુનાઓ નોંધાયા છે.

Credit: Google

રાજસ્થાન

  ચોથા નંબરે રાજસ્થાન છે. 2,36,090 ગુના નોંધાયા છે.

Credit: Google

View More Web Stories