આધાર કાર્ડનો ફોટો ન ગમતો હોય તો આવી રીતે કરો ચેન્જ


2024/01/09 11:38:08 IST

મહત્વનું ડોક્યુમેન્ટ

  ભારતમાં આધાર કાર્ડને મહત્વનુ ડોક્યુમેન્ટ માનવામાં આવે છે. આધાર કાર્ડ વગર બેંક ખાતુ પણ હવે ખોલી શકાતુ નથી.. આ સિવાય અન્ય મહત્વના કામોમાં તેનો ઉપયોગ થાય છે.

Credit: Google

આધાર કાર્ડમાં ફોટો

  આધાર કાર્ડમાં નામ, સરનામુ અને ફોટો સહિતની વિગતો હોય છે. અનેક લોકોને આધાર કાર્ડમાં પોતાનો ફોટો સારો લાગતો નથી.

Credit: Google

ફોટો ગમતો નથી

  જો તમને પણ તમારો આધાર કાર્ડનો ફોટો ગમતો ન હોય તો અમે તમને જણાવીશું કે એને કેવી રીતે ચેન્જ કરવો.

Credit: Google

માત્ર 100 રુપિયામાં

  જો તમને પણ તમારો આધાર કાર્ડનો ફોટો ગમતો ન હોય તો તમે કોઈ પણ આધાર કાર્ડ સેન્ટર પર જઈને તેને ચેન્જ કરાવી શકો છો. એના માટે તમારે માત્ર 100 રુપિયા આપવા પડશે.

Credit: Google

પછી ડાઉનલોડ કરી શકાશે

  એક વાર આધાર કાર્ડમાં તમારો ફોટો અપડેટ થઈ જાય એ પછી તમે તેને ઘરે બેઠાં ડાઉનલોડ કરી શકો છો.

Credit: Google

સરળ રીત

  આધાર કાર્ડ સેન્ટર પર જઈને ફોટો ચેન્જ કરવાની આ રીત એકદમ સરળ છે.

Credit: Google

View More Web Stories