શા માટે પરીણિત મહિલાઓ પહેરે છે બંગડી? જાણો વૈજ્ઞાનિક કારણ!


2024/01/07 19:28:47 IST

પતિની સુરક્ષાની નિશાની

    પરીણિત મહિલાં જે બંગડી પહેરે છે તેને પતિના સુરક્ષાની નિશાની અને નસીબ સાથે જોડવામાં આવે છે.

Credit: Google

બંગડીના રંગ પણ ઘણાં જ મહત્વનાં

    બંગડીના રંગનું ખૂબજ મહત્વ છે. ઉદાહરણ તરીકે, લાલ રંગના બંગડીને ઉર્જા સાથે, બ્લૂ બંગડીને વિદ્વતા સાથે, લીલા બંગડીને નસીબ સાથે અને પીળા બંગડીને ખુશીઓ સાથે જોડવામાં આવે છે. નારંગીનો અર્થ સફળતા, સફેદનો અર્થ નવી શરૂઆત અને કાળાનો અર્થ શક્તિ થાય છે.

Credit: Google

હિન્દુ સંસ્કૃતિમાં બંગડીનું અનેરું મહત્વ

    બંગડીનું હિન્દુ સંસ્કૃતિમાં અનેરું મહત્વ છે, કોઇ પૂજા અથવા તો તહેવારને ત્યાં સુધી અધુરો માનવામાં આવે છે, જ્યાં સુધી પરીણિત મહિલાં પોતાનો પાયાનો શ્રૃંગાર ન કરી લે, જેમાં બંગડી પણ આવી જાય છે. જો બંગડી અકસ્માતે તૂટી જાય તો પણ તેને ખરાબ માનવામાં આવે છે.

Credit: Google

હિન્દુ સંસ્કૃતિમાં બંગડીનું અનેરું મહત્વ

    બંગડીનું હિન્દુ સંસ્કૃતિમાં અનેરું મહત્વ છે, કોઇ પૂજા અથવા તો તહેવારને ત્યાં સુધી અધુરો માનવામાં આવે છે, જ્યાં સુધી પરીણિત મહિલાં પોતાનો પાયાનો શ્રૃંગાર ન કરી લે, જેમાં બંગડી પણ આવી જાય છે. જો બંગડી અકસ્માતે તૂટી જાય તો પણ તેને ખરાબ માનવામાં આવે છે.

Credit: Google

વિવિધ રાજ્યમાં વિવિધ બંગડી પ્રખ્યાત

    વિવિધ પ્રદેશોમાં વિવિધ પ્રકારની બંગડીને પહેરવામાં આવે છે, ઉદાહરણ તરીકે, બંગાળમાં લાલ, રાજસ્થાન અને હરિયાણામાં વેક્સ બંગડી, કન્નડમાં લીલા બંગડીનું મહાત્મ્ય વધારે છે. લગ્નનો પ્રકાર, પદ્ધતિ કે પછી બંગડીના કલરની પસંદગી ભલે ગમે તે હોય પરંતુ ભારતીય સંસ્કૃતિમાં પરીણિત મહિલા માટે બંગડી ઘણું મહત્વ છે.

Credit: Google

View More Web Stories