આટલી ટ્રીકથી રોકેટ જેવું ફાસ્ટ ચાલશે જૂનું લેપટોપ!


2023/12/15 15:51:09 IST

રિસાયકલ બીન

  તમારા લેપટોપનું રિસાયકલ બીન ખાલી કરો. આમ કરવાથી તમારા લેપટોપ પરનો લોડ ઓછો થશે.

Credit: Google

Temp ફાઈલ્સ

  તમારા વિન્ડોમાંથી ટેમ્પ ફાઈલ્સ ડિલીટ કરો. વિન્ડો પ્લસ આર દબાવો અને પછી %temp% સર્ચ કરો. પછી જે ઓપન થાય એમાથી ટેમ્પ ફાઈલો ડિલીટ કરી નાખો.

Credit: Google

નકામી એપ્સ

  જો તમારા લેપટોપમાં નકામી એપ્સ હોય અને કોઈ કામની ન હોય તો તેને ડિલીટ કરી નાખો.

Credit: Google

સ્ટાર્ટ અપ પ્રોગ્રામ

  સ્ટાર્ટ અપ પ્રોગ્રામને એક્ટિવ કરવા માટે વિન્ડો પ્લસ આર દબાવો. પછી ipconfig ટાઈપ કરો અને પછી ઓકે. હવે જે એપ્સને બંધ કરવી છે એને સિલેક્ટ કરીને ઓકે કરો.

Credit: Google

ડિસ્ક ક્લિન અપ

  લેપટોની ડિસ્કને પણ ક્લિન કરવી જરુરી છે. આવું કરવાથી નકામી ફાઈલો દૂર થશે અને પરફોર્મન્સમાં વધારો થશે.

Credit: Google

ડિસ્ક ક્લિન અપ

  લેપટોની ડિસ્કને પણ ક્લિન કરવી જરુરી છે. આવું કરવાથી નકામી ફાઈલો દૂર થશે અને પરફોર્મન્સમાં વધારો થશે.

Credit: Google

સતત રિસ્ટાર્ટ

  તમારા લેપટોપને સતત રિસ્ટાર્ટ કરતા રહો. આનાથી સેેટિંગ પણ રિસ્ટાર્ટ થશે અને પરફોર્મન્સ પણ સુધરશે.

Credit: Google

View More Web Stories