શિયાળામાં કસરત કર્યા વિના આ રીતે રહો ફિટ


2024/01/03 15:25:37 IST

વોક

  વર્ક પ્લેસમાં નાનકડા ફોન બ્રેકમાં ચાલીને વાત કરો, લિફ્ટની જગ્યાએ સીડી વાપરો.

Credit: Google

સાફ-સફાઈ

  શિયાળામાં આળસ અને સુસ્તી ભગાડવા માટે ઘરની સાફ-સફાઈ કરી શકો છો.

Credit: Google

ડેસ્ક જોબ

  ડેસ્ક જોબ કરતા લોકો દર અડધા કલાકે ઉભા થઈને વોક કરવું જોઈએ.

Credit: Google

એક્ટિવ રહો

  ટીવી જોતા જોતા પણ કંઈક કરતા રહો, કપડા ફોલ્ડ કરો અથવા શાકબાજી કટ કરો.

Credit: Google

પેટ કેયર

  ઘરમાં પાલતુ પ્રાણી હોય તો તેના બહાને તમારી વોક પણ થઈ શકે છે.

Credit: Google

સોશિયલ

  ઘરમાં રહેવાની જગ્યાએ લોકોથી મળો, ડાંસ ડેટ પર જવું અથવા વોક ફ્રેન્ડ્સ બનાવો.

Credit: Google

કૂકિંગ

  કૂકિંગ કરવાથી પણ તમે તમારા શરીરને ફિટ રાખી શકો છો.

Credit: Google

એક્ટિવિટી

  દિવસ દરમિયાન ગાર્ડનિંગ, રનિંગ અથવા બેડમિન્ટન જેવી કોઈ એક્ટિવિટી કરતા રહો.

Credit: Google

View More Web Stories