વર્ષ 2023માં Google પર સૌથી વધુ સર્ચ કરાયેલી Recipe


2023/12/16 18:56:25 IST

કેરીનું અથાણું

  દર વર્ષે ગૂગલ સૌથી વધુ સર્ચ થયેલી વસ્તુઓની યાદી શેર કરે છે.

Credit: Google

કેરીનું અથાણું

  તેમાં એક સેક્શન ફૂડ પણ હોય છે.

Credit: Google

કેરીનું અથાણું

  આ વખતે પણ ગૂગલે એવા ખાદ્ય પદાર્થોની યાદી તૈયાર કરી છે જેની રેસિપીને વર્ષ 2023માં લોકોએ સૌથી વધુ સર્ચ કર્યું છે.

Credit: Google

કેરીનું અથાણું

  પરંતુ ખાસ વાત એ છે કે ગૂગલ સર્ચમાં જે રેસિપી સર્ચ કરવામાં આવી છે તેમાંથી મોટાભાગની રેસિપી ભારતની છે.

Credit: Google

કેરીનું અથાણું

  ચાલો તમને જણાવીએ કે 2023માં ગૂગલ પર સૌથી વધુ સર્ચ કરવામાં આવેલી રેસિપી વિશે.

Credit: Google

કેરીનું અથાણું

  કેરીનું અથાણું પ્રથમ ક્રમે છે.

Credit: Google

કેરીનું અથાણું

  કાચી કેરીમાંથી બનતું અથાણું ગૂગલ પર સૌથી વધુ સર્ચ કરવામાં આવ્યું.

Credit: Google

View More Web Stories