જો રાત્રે જમ્યા પછી ગળ્યુ ખાતા હોય તો સાવધાનઃ શરીરમાં થશે આટલા નુકસાન!


2024/01/05 22:03:44 IST

સેક્સ્યુઅલ હેલ્થને નુકસાન

    શુગરના કારણે આપણી સર્ક્યુલેટરી સિસ્ટમ પ્રભાવિત થાય છે. આ સિસ્ટમ આપણી બોડીના બ્લડ ફ્લોને કંટ્રોલ કરે છે. પરંતુ જો વ્યક્તિ વધારે ગળ્યુ ખાય અથવા ડિનર બાદ ગળપણ લે, તો આનાથી તેની સેક્સ્યુઅલ હેલ્થ પ્રભાવિત થઈ શકે છે.

Credit: Google

હ્યદયની બિમારી

    એક્સપર્ટ્સ અનુસાર, જો તમે સતત રોજ ગળ્યુ ખાઓ છો તો આનાથી હ્યદય સંબંધિત બિમારીઓ થઈ શકે છે.

Credit: Google

ફેટી લીવર

    માનવામાં આવે છે કે, વધારે પડતું ગળ્યું ખાવાથી લિવરના સ્વાસ્થ્યને પણ નુકસાન પહોંચે છે. કેટલાય કેસમાં તો લોકોને લિવર સંબંધીત બિમારીઓ પણ થાય છે.

Credit: Google

View More Web Stories