જોબ ઇન્ટરવ્યુ માટે કેવી રીતે કરવી તૈયારી?


2023/12/23 18:56:29 IST

કલ્ચર-પોલિસી

  જ્યાં પણ ઇન્ટરવ્યુ આપવા જઈ રહ્યા છો, પહેલા ત્યાંનું કલ્ચર અને પોલિસી જાણી લો.

Credit: Google

ડ્રેસ કોડ

  જોબ ઇન્ટરવ્યુ માટે જતા પહેલા પોતાના ડ્રેસ કોડનો ધ્યાન જરૂર રાખવો.

Credit: Google

પ્રિપ્રેશન

  બાયોડેટા અપડેટ કર્યા વગર ક્યારેય ઇન્ટરવ્યુ આપવા ન જવું.

Credit: Google

સ્માઈલ

  ઇન્ટરવ્યુ આપતી વખતે ચહેરા પર સ્માઈલ રાખવી.

Credit: Google

સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ

  જો કોઈ સવાલનો જવાબ ન આવડે તો ઈન્ટરવ્યુઅરને જાણ કરી દેવી.

Credit: Google

ઈમાનદારી

  ઇન્ટરવ્યુ દરમિયાન ઈમાનદારી રાખવી ખૂબ જ જરૂરી છે.

Credit: Google

પોઝિટિવિટી

  આખા સેશન દરમિયાન પોઝિટિવ એપ્રોચ સાથે દરેક સવાલનો જવાબ આપવો.

Credit: Google

ટાઈમિંગ

  ટાઇમિંગ ખૂબ જ અગત્યની વસ્તુ છે. એટલે સમયથી પહેલા અથવા સમયસર પહોંચી જવું.

Credit: Google

View More Web Stories