શિયાળામાં શરીરને ફિટ રાખવા દરરોજ કરો આ યોગ


2023/12/13 15:34:44 IST

બાલાસન

  શિયાળામાં પોતાની જાતને સુસ્ત રાખવા માટે બાલાસન ખૂબ જ અસરકારક છે. તેને ઘુંટણ પર વાળીને કરવામા આવે છે.

Credit: Google

સુખાસન

  આ આસન કરવામાં જેટલું સરળ છે એટલું જ શરીરને સ્વસ્થ રાખે છે. તમે સરળતાથી કરી શકો છો.

Credit: Google

નૌકાસન

  આ આસન કરવા માટે પગને સામે ફેલાવીને બેસો. પછી ઉપરની તરફ લઈ જાઓ. આ આસન સવારે જ કરવું જોઈએ.

Credit: Google

વજ્રાસન

  વજ્રાસન કરતી વખતે તમારે તમારા ઘૂંટણ પર બેસવાનું રહેશે. આ આસન પણ સરળ છે.

Credit: Google

હલાસન

  હલાસન આસન કરવાનો ફાયદો એ છે કે એનાથી થાયરોયલ ગ્રંથિ ઉત્તેજિત થાય છે.

Credit: Google

વીરભદ્રાસન

  આ આસનનો ફાયદો એ છે કે એનાથી લોહીના પરિભ્રમણને વધારો આપે છે. એટલે કે શરીરમાં લોહી ફરતુ રહે છે.

Credit: Google

View More Web Stories