હોઠની કાળાશ દૂર કરવા માટે 7 કુદરતી ઉપાય


2023/12/23 15:25:24 IST

મધ અને લીંબુ

  લીંબુના રસમાં મધ ઉમેરો અને સારી રીતે મિક્સ કરીને હોઠ પર લગાવો અને એક કલાક માટે રહેવા દો.

Credit: Google

બીટ

  કુદરતી રીતે લાલ રંગની બીટરૂટનો ઉપયોગ હોઠની કાળાશ દૂર કરવા માટે પણ કરી શકાય છે.

Credit: Google

કાકડીનો રસ

  કાકડીનો રસ તમારા હોઠની કાળાશને દૂર કરવામાં પણ ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે.

Credit: Google

કોકોનટ ઓઈલ

  કોકોનટ ઓઈલ તમારા વાળ માટે જ નહીં પણ તમારા હોઠ માટે પણ ખૂબ જ ફાયદાકારક છે.

Credit: Google

ગુલાબ જળ

  ગુલાબ જળ હોઠ અને ત્વચામાં રક્ત પ્રવાહ વધારી શકે છે અને તેને સ્વસ્થ અને સુંદર બનાવે છે.

Credit: Google

એલોવેરા

  હોઠને નરમ કરવા અને હોઠની કાળાશ દૂર કરવા માટે એલોવેરાનો ઉપયોગ કરી શકો છો.

Credit: Google

ફ્રેશ ફ્રુટ

  તમે તાજા ફળોનું સેવન કરીને પણ તમારા હોઠની કાળાશ દૂર કરી શકો છો.

Credit: Google

View More Web Stories