શિયાળામાં ફરવા માટે પરફેક્ટ છે ગુજરાતના આ બીચ


2024/01/14 18:33:37 IST

માધવપુર

    પોરબંદરથી 60 કિમી દૂર માધવપુર બીચ સ્ટ્રેસ દૂર કરીને રિલેક્સેશન આપશે.

Credit: Google

નારગોલ બીચ

    નારગોલ બીચ પર સમુદ્રી મોજા જોઈ નેચલ લવર્સ ખુશ થઈ જશે.

Credit: Google

માંડવી

    ગુજરાતના માંડવી બીચને તમારે જરૂર એક્સપ્લોર કરવું જોઈએ.

Credit: Google

સોમનાથ

    સોમનાથ મદિર નજીક આવેલું બીચ શ્રદ્ધાળુઓને ખૂબ પસંદ આવે છે.

Credit: Google

જામનગર

    શિયાળાની રજાઓ માણવા માટે ગુજરાતના જામનગરના બીચની પણ જરૂર મુલાકાત લેવી જોઈએ.

Credit: Google

View More Web Stories